O ľudoch pre ľudí

Som Za 2. diel „Som za jednotný jazyk“

Miroslav Brunner
17. mája 2017

Sú chvíle kedy sa pristihnem, že moju myseľ zapĺňa závisť. Pozerám sa na dnešných mladých ľudí ako komunikujú úplne prirodzene v cudzom jazyku. Tá závisť pramení z toho, že ja nie! Hej vyhabkám, aj sa dohovorím kade, kde, ako, prosím si. Ale, že by som sa úplne mohol porozprávať s inojazyčným človekom, to teda nie. Aby som nezabudol dnešná úžasná technika mi tiež veľmi pomáha, apka prekladača , no niečo fantastické. Lenže, a to je to čo ma trápi, viem sa dohovoriť s ľuďmi iných národov, ale rozumiem im? A oni mne? Moje malé netere v Luxembursku komunikujú úplne ľahučko v troch, štyroch jazykoch. V tej istej chvíli sa rozprávajú so mnou po slovensky, s otcom po francúzky a kľudne prejdu do nemčiny alebo luxemburčiny. V škole sa postupne učia luxembursky, francúzky, nemecky, anglicky, doma po slovensky a portugalsky. No páni! Najdôležitejší poznatok je, že to prirodzene zvládajú. A hlavne v tých jazykoch aj myslia. A keďže myslia môžu ľahšie pochopiť čo druhých ľudí hovoriacich v tých jazykoch trápi. Na čom sa smejú, žialia, hnevajú. Myslím si, že to je práve to čo nám viacerým chýba. Nevieme si emocionálne porozumieť. Dokážeme rozumovo prehovoriť, ale pocity, to už ťažšie. Cítim, že to je jeden zo základných problémov nášho sveta. Nevieme čo trebárs aj našich „protivníkov“ skutočne trápi. Nevieme si vysvetliť základné veci, rozprávame sploštene. Preto častokrát nevieme dôvodiť a zlyháva komunikácia. Pamätáme si, že pred stavbou „babylonskej veže“ ľudia hovorili jednotným jazykom, ergo rozumeli si, a Boh ich za velikášstvo potrestal čím? Nuž zrazu hovoril každý iným jazykom, ergo nerozumeli si. Znovu zopakujem „potrestal“! Niekto tomu verí, iní nie, len výsledok je rovnaký nerozumieť si je zlé. Pretože hovoriť jazykom toho druhého je hodný kus z cesty porozumenia. Na svete sa mnohí pokúšajú vymyslieť jednotný jazyk, ktorý by ľudí spojoval. Dokonca už existujú napr. Esperanto, alebo Liu. Námietka môže znieť: „veď angličtinou sa dohovoríš skoro všade na svete“. Nuž hej, len je v nej zakotvený jeden problém z minulosti, bol to jazyk dobyvateľov, kolonizátorov a teda nie každý aj keď ho používa je stotožnený brať ho ako jazyk rovný rodnému. Prečo teda napr. Esperanto sa neučí všade od malička? Kto má záujem na tom aby sme si nerozumeli? Odpoveď je jednoduchá „rozdeľuj a panuj“ stále platí. Prečo by som mal mať problém s Indom, Pakistancom, Číňanom, Rusom, Iráčanom, Izraelčanom, Angličanom, Argentínčanom, Eskimákom, Američanom, vlastne s kýmkoľvek na svete? A hlavne akí obohatení by sme boli. A možno by sme si vedeli aj viac pomôcť. Prosím preto Pána Boha ( ktoréhokoľvek ľudia veria) vráť nám jednotný jazyk, už bolo dosť trestania. Na Zemi žijú ľudia dobrej vôľe, aj keď niektorí o tom nevedia.

Som za jednotný jazyk!!!

Zamyslime sa!!!

O migrácií tak ako sa hovoriť má
Vypočujte si kliknutím na link: Šéf migračného úradu: Liekom na nelegálnu migrác...
Hlas zdravého rozumu
Keď niekto rozmýšľa aj srdcom. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.htm...
Michail Sergejevič Gorbačov
V týchto dňoch svet prišiel o veľkého človeka. Ja osobne o človeka s ktorým bola...
Keď je potrebné počúvať názory, diskutovať a myslieť.
Dnes, keď strácam nádej v ľudstvo. Keď mám dojem, že žijem obklopený tuposťou. K...
Žijeme spolu na našej Zemi
Sledujeme vyhlásenia politikov, ktorý sú poväčšinou v priamom napojení na busine...
Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...
%d blogerom sa páči toto: