Kroky a Krôčiky 11 – Sme v tom všetci!

Organizácia spojených národov v týchto posledných dňoch ako keby cítila, alebo lepšie jej vrcholoví predstavitelia, že znovu tak ako po druhej svetovej vojne je potrebné spojiť národy celého sveta v boji za lepší svet. Rastúci nacionalizmus, nechuť mocných tohoto sveta vôbec uvažovať o klimatických zmenách, a keď tak v deklaratórnej podobe, nás dostáva spätne do …

Staré a Nové

Naša história, dejiny znamenajú pre nás stály zdroj. Zdroj poučenia, vedomostí. Bez evolúcie a teda aj časov minulých by sme tu predsa neboli. Vedomosť o príčinných súvislostiach je základ súčasnosti. Skutočne by sme mali venovať čas štúdiu dejín, ovšem bez prekrúcania a prispôsobovania našim potrebám. Pohľad na dejinné udalosti pohľadom dnešného človeka je určite iný …

Kroky a krôčiky 10 – Na ceste

Misia sondy Voyager 1 a Voyager 2 je úžasnou ukážkou ľudskej vynaliezavosti umu a snov. Zároveň nám prináša nové témy na zamyslenie sa. Napríklad pohľad na naše Slnko zo vzdialenosti miliárd kilometrov. A kde bývame my? 🌏 Sonda Voyager 1 opustila sféru vplyvu Slnka už dávnejšie, Voyager 2 v týchto dňoch. Smerujú ku hviezdam. My ľudia …

Konferencia o zmene klímy – Katowice 2018

 V Katowiciach prebieha jedna z najdôležitejších konferencií súčasného sveta. Človek by očakával, že zo všetkých strán bude zaznievať odozva na program tejto konferencie. Zmienku nájdete a inak nič. Ani pre, ani proti. No hej, keď sa pre klikáte na internete nájdete veľa.  No ja mám na mysli mainstream médiá. Ani čo by nebola jedna z …

SOM ZA 4. diel „Som za spravodlivé rozdeľovanie zdrojov“

Aj pri zbežnom pohľade na ľudskú civilizáciu na planéte Zem vidíme obrovské rozdiely v prístupe k zdrojom, ktoré sú potrebné pre dôstojný život. Nerovnosť je znakom dneška. A pritom máme technologický rozvoj a vedomosti umožňujúce dostatok zdrojov pre každého z nás. Len musíme zmeniť systém správy života spoločnosti. Dnes predsa vieme zabezpečiť bývanie pre všetkých, …