O ľudoch pre ľudí

Je to o nás

Miroslav Brunner
20. novembra 2018

Náš svet sa neustále mení, ľudstvo v priebehu vekov sa muselo vysporiadať či už s prírodnými katastrofami, alebo z problémami, ktoré si narobilo samo. Všetky prekážky nás napokon doviedli k dnešku. Pohľad na Zem z výšky nám ukáže rozdelenú spoločnosť, plnú vojen, chudoby, hladu, ale aj spoločnosť plnú empatie, lásky, rozumu a citu. 
              Keď som končil školu mal som pocit, že žijem v spoločnosti, ktorá aj cez chyby smeruje nejako evolučne k spoločnosti bez hraníc. K spoločnosti kde sú si všetci rovní bez ohľadu na pohlavie, rasu, výšku atď. A táto skutočnosť je blízko. Aký pocit mám dnes? Presne rovnaký. Napriek negativizmu, ktorý sa na nás valí zo všetkých strán.Nazvali ma slniečkárom, večným optimistom, naivistom 😀. Nuž možno. Ďakujem však vesmíru za to. Veď pri dnešnom spôsobe podávania informácií, kedy na prvom mieste je to najhoršie čo sa na svete stalo, fakt nie jeľahké myslieť si, že na svete je fajn. Hlavná je však viera a tá nás posúva. A teraz nemám na mysli vieru tú kostolovú, mešitovu a inú. Mám na mysli tú vo vesmír, v človeka, v stvoriteľa, každý nech si dosadí čo uzná za vhodné. 
               Stojíme na rozhraní. Dosiahli sme a dosahujeme úžasný vedecký pokrok. Vynález za vynálezom. Objav za objavom. Vieme, že už dnes by sme mohli mať svet bez chudoby, vojen, kde každý by mohol mať svoje miesto, každý by mohol robiť to čo ho uspokojuje, samozrejme v rámci známej rovnice. „ Som slobodný dotiaľ, pokiaľ neruším slobodu druhého“. Zdrojov je dosť, len sú nesprávne rozdelené. Jední majú veľa, druhí málo. Je to v systéme v ktorom žijeme, pomohol nám dostať sa až sem kde sme, nemyslím si preto, že bol zlý. Len sme vyčerpali jeho možnosti a teraz už škodí, každá zmena pre niekoho k lepšiemu zasahuje negatívne druhého. Chce to zmenu! Jasné tento systém sa bude brániť, čo len tak jednoducho vyprázdni pozície? Ale bez zmeny to nepôjde. A to zmeny systému, nie zmien v rámci systému. 
                Dospeli sme do bodu, kedy si ničíme rodnú planétu. Vieme to, dokonca to vedia aj tí, ktorí to verbálne popierajú. Len im nevyhovuje vzdať sa výhod, vzdať sa svojej pozície, sú predstavitelia toho starého systému. 
               A my? Akého systému sme predstavitelia, ozaj chceme nič nerobiť pre záchranu našej Zeme? Otázok je veľa, nie je to jednoduché, rozdiely  svete sú veľké. Ako to urobiť tak aby boli všetci spokojní. Tak či tak musíme začať, hoc len uvedomením si, že                                                                               JE TO NA NÁS!


Zamyslime sa !!!!!

Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...
Konferencia o budúcnosti Európy / Deň Európy 2021
Dnes, keď si pripomíname „Deň Európy“ začala oficiálne Konferencia o...
Kroky a krôčiky 18 – miesto pre ľudí
Singapúr stavia ultramodernú štvrť. Autá jazdiace pod zemou, odsávanie odpadkov ...
Som za 10. diel – všetci za jedného
Európska komisia – Tlačová správa Globálna reakcia na koronavírus: EIB a K...
Kroky a krôčiky 17
Bádanie, objavovanie. Sen nás mnohých. Posúva ľudstvo vpred. Jedným z ľudí, ktor...
Som za 9. diel – posolstvo pre nás Slovákov
zdroj video RTVS(YouTube) Zamyslime sa!!!!!...
%d blogerom sa páči toto: