O ľudoch pre ľudí

Staré a Nové

Miroslav Brunner
17. decembra 2018

Naša história, dejiny znamenajú pre nás stály zdroj. Zdroj poučenia, vedomostí. Bez evolúcie a teda aj časov minulých by sme tu predsa neboli. Vedomosť o príčinných súvislostiach je základ súčasnosti. Skutočne by sme mali venovať čas štúdiu dejín, ovšem bez prekrúcania a prispôsobovania našim potrebám. Pohľad na dejinné udalosti pohľadom dnešného človeka je určite iný ako pohľad súčasníka tej udalosti. Július Ceasar pre súčasníka (Rimana ovšem) bol veľký vojvodca, pohľadom súčasníka bezohľadný dobyvateľ dopúšťajúci sa genocídy. Nepíšem to ako sudca, chcem poukázať na rozdielnosť pohľadu. Ľudstvo prechádza neustálym vývojom, učením sa a tým aj zmenou hodnôt. 

Čo je dnes novinkou, zajtra je staré. Stáva sa súčasťou histórie. Niekedy sa ťažko zmierujeme s tým, že niektoré veci, javy už zastarali. Nechceme sa vzdať odskúšaného. Máme pocit, že o niečo nenávratne prichádzame. Iste, nie je možné všetko čo nás história nášho rodu naučila zahodiť a tváriť sa, že len to nové je to pravé orechové .Veď práve historické skúsenosti sú neúprosným hodnotiteľom. No tak isto nie je možné na zabehaných veciach lipnúť. Nevnímať potrebu zmeny.

Napríklad problém dneška. Naša koloniálna minulosť a kapitalistická spoločnosť lipnúca na zisku, je zrazu konfrontovaná s problémami o ktorých donedávna hovorili len vedci a predvídaví ľudia. Áno mám na mysli problém klímy a odpadu. Čo si vyberieme?

Staré alebo Nové?      

Vybrať si musí každý z nás. Len to predpokladá, že vie medzi čím si má vybrať. A v stave súčasného sveta si myslím, že veľa ľudí ani nevie. Ako ináč nazvať ako nevedomosť to, že niekto obhajuje rasizmus, že niekomu je jedno, že niekto je vykorisťovaný. Alebo že naša planéta a život na nej je v stave ohrozenia. Rodíme sa bez nenávisti, spoločnosť nám nenávisť vštepuje. A pritom sme jeden rod. Iste bez zmeny systému nebude zmena kvality života. Skúsme sa učiť pozerať na staré a na základe poznania vytvoriť nové.

zdroj https://www.thevenusproject.com

Staré alebo Nové? 

Ľudstvo, teda aj ja aj Vy stojíme znovu na hraniciach zmeny, ako už veľakrát v našich dejinách. Možno po prvý krát máme veľkú šancu vytvoriť spoločnosť rovnosti, spravodlivosti. Nedajme sa zneužiť predstaviteľmi starého. Hľadajme to nové!

                                                  Zamyslime sa !!!!!!

O migrácií tak ako sa hovoriť má
Vypočujte si kliknutím na link: Šéf migračného úradu: Liekom na nelegálnu migrác...
Hlas zdravého rozumu
Keď niekto rozmýšľa aj srdcom. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.htm...
Michail Sergejevič Gorbačov
V týchto dňoch svet prišiel o veľkého človeka. Ja osobne o človeka s ktorým bola...
Keď je potrebné počúvať názory, diskutovať a myslieť.
Dnes, keď strácam nádej v ľudstvo. Keď mám dojem, že žijem obklopený tuposťou. K...
Žijeme spolu na našej Zemi
Sledujeme vyhlásenia politikov, ktorý sú poväčšinou v priamom napojení na busine...
Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...
%d blogerom sa páči toto: