Menu Zavrieť

Kroky a Krôčiky 12 – energia

Vždy keď čítam o našom Slnku. Keď rozmýšľam o obrovskej energii hviezd, som v hlbokom úžase. Tej energie je v pozemskom meradle neskutočne veľa.Časť z nej sa pri utváraní našej planéty “ukryla” do zdrojov, ktorým dnes hovoríme fosílne palivá. To preto,lebo sa utvárali milióny rokov. Naši predkovia sa v procese evolúcie naučili tieto zdroje použiť na zlepšenia života ľudí. Postupom času a samozrejme množstva zdrojov, ktoré sú potrebné na chod civilizácie sa fosílne palivá stávajú negatívom. Dnes už máme technológie, ktoré môžu nahradiť ich používanie. Je to viac než nutné. Pri takej obrovskej spotrebe nám nesmierne škodia. Klimatické zmeny sú toho dôkazom.

Ktorý východ slnka je krajší?…..

A sú hlavne predmetom businessu tých, ktorí si uzurpovali vládu nad našim svetom.

Našťastie však existujú aj progresívne sily. Dôkazom toho je plán postaviť na obežnej dráhe Zeme solárnu elektráreň. Predstavte si to, pomocou 3D tlačiarní. Chcú to skúsiť Číňania.(viac na www.techbyte.sk) Obnoviteľná energia je cesta. Keby ľudstvo dalo čo len zlomok peňazí investovaných do zbrojenia na vývoj a stavbu podobných projektov nemuseli by sme napríklad už nikdy trpieť nedostatkom energie. nehovoriac o tom, že by sa za ňu nemuselo platiť. Žiaľ bohu to znie pre mnoho ľudí ako vedecká fantastika.

Ale pre mnohých nie. A to ma napĺňa radosťou. Pochopme už raz, že svet je pre nás všetkých, nie len pre niekoho. Držím palce, nie len tvorcom projektu za ktorý im ďakujem, ale nám všetkým.

Zamyslime sa !!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Steps and small steps – energy

Always when I read about our Sun. When I think about the incredible energy of stars, I am astonished. That energy in there is enormous when considering the amount. Part of it was „hiding“ itself when creating our planet to the sources, that we call fossil fuels nowadays. The reason is that it had been building for millions of years. Our ancestors in the process of evolution learned how to use these sources for the improvement of peoples lives. As time passes by and of course the number of sources that are necessary for the civilization to work, fossil fuels start to be a negative term. Nowadays we have technologies that can replace their usage. It is more than necessary. With such a vast consumption they harm us a lot. Climate changes are perfect proof of it. 

Which sunrise is more beautiful?…..

And they are mostly the core of the business of those who strive to rule our world. 

Fortunately,there are present also the progressive forces. The proof of it is the plan to build the solar powerplanton the orbit of the Earth. Imagine that, through the 3D printer. Chinese would like to give it a try(more to be found at www.techbyte.sk).

Renewable energy is the way further. If the humankind gave at least a share of money invested into the armament to the development and building of similar projects, there would be no lack of energy anymore, not to mention that it will not be necessary to pay for it. Unfortunately for many people,this sounds like a scientific fantasy. 

But for many of us not. And that fills me with joy. Try to understand that the world is for all of us, not only for somebody. Fingers crossed, not only to the authors of the project that I am thankful forbut to us all. 

Think about it !!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Шаги и шажки 12 – энергия.

Каждый раз, когда я читаю о нашем Солнце, думаю об огромной энергии звезд, я испытываю глубокий трепет. Энергиина Земле огромное количество! Часть ее была «спрятана» при создании нашей планеты – в источниках, которые мы теперь называем ископаемым топливом, которые формировались на протяжении многих лет. Наши предки в процессе развития научились использовать эти ресурсы для улучшения жизни людей. С течением времени и, конечно же,  с увеличением количества потребления, необходимого для управления цивилизацией, ископаемое топливо становится скорее отрицательным источником. Сегодня у нас есть технологии, которые могут заменить его использование. Это более чем необходимо! При таком огромном потреблении оно чрезвычайно вредно! Изменение климата – доказательством тому.

Какой восход солнца красивее?…..

Фактом является и то,что в основном, является предметом бизнеса тех, кто узурпировал власть над миром.

К счастью, однако, есть и прогрессивные силы. Доказательством тому  является план строительства на околоземной орбите, солнечной электростанции. Представьте себе, используя 3D-принтеры! Пробуют это китайцы – (подробнее на www.techbyte.sk). 

Новые источники энергии – это путь! Если бы только человечество могло инвестировать лишь малую часть тех денег, которые вкладываются на гонку вооружений, на то, чтобы разработать и создать подобный проект, мы бы, например, никогда не страдали от нехватки энергии. Не говоря уже о том, чтобы приходилось за нее платить. К сожалению, для многих это звучит как научная фантастика.

Но для многих нет. И это наполняет меня радостью! Поймём же – мир для всех нас, а не только для некоторых. Удачи не только создателям проекта, за который им благодарен, но и всем нам!

Давайте задумаемся !!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: