Už pred 50 timi rokmi…..

Za pár dní to bude 50 rokov od chvíle kedy ľudstvo spravilo “obrovský skok”. Dokázalo prostredníctvom svojich vyslancov vstúpiť na ďalšie nebeské teleso. Hoci celá misia počnúc vyhlásením prezidenta jednej krajiny a končiac letmi za hranice našej Zeme s cieľovou stanicou Mesiac, bola najskôr myslená ako pokus dostať sa do čela pomyselného a nezmyselného závodu …