Tí druhí a my……..

21. storočie. Na jeho začiatku sa zdalo, že ľudstvo ide nezadržateľne vpred. Rozvoj technológie, nove vedecké poznatky temer vo všetkých disciplínach. Politika spájania viedla pred rozdeľovaním, počet vojen klesal. Optimizmus v mojej duši rástol. Dokonca som si myslel, že začneme brať vážne v potaz aj závery “Rímskeho klubu” a začneme sa venovať ochrane nášho životného …