O ľudoch pre ľudí

Tí druhí a my……..

Miroslav Brunner
12. novembra 2019

21. storočie. Na jeho začiatku sa zdalo, že ľudstvo ide nezadržateľne vpred. Rozvoj technológie, nove vedecké poznatky temer vo všetkých disciplínach. Politika spájania viedla pred rozdeľovaním, počet vojen klesal. Optimizmus v mojej duši rástol. Dokonca som si myslel, že začneme brať vážne v potaz aj závery „Rímskeho klubu“ a začneme sa venovať ochrane nášho životného prostredia. V roku 2000 sa zdalo, aspoň mne všetko nalinkované. Pravda bola a je niekde inde. Vôbec som vtedy nebral v zreteľ systém založený na dosiahnutí zisku za každú cenu.

Ako človek, ktorý mal skúsenosť so životom v odlišnom politickom systéme. Ako človek, ktorý ho kritizoval,som prechod do systému, opozičného, privítal. Bez znalosti jeho základnej vlastnosti „silnejší berie“. Nechcem teraz ani nostalgicky ani politologicky riešiť, v ktorom z nich sa mi lepšie dýchalo.

Veď to…..

Zvlášť keď som rokmi dospel k názoru, že jeden je ako druhý. Obidva sú založené na vlastníctve výrobných prostriedkov a zdrojov. Rozdiel je len v správe a kozmetický. Spočíva vo výraze vládnucej triedy. No základná nespravodlivosť, nerovnosť je obsiahnutá aj v jednom, aj v druhom.

Individualizmus ako základný postulát súčasnej etapy vývoja ľudskej spoločnosti prispel k stratám mnohých hodnôt. Rozšírenie majetkovej a sociálnej nerovnosti. Rozvoj sebeckého úspechu ako základného kameňa spoločnosti prináša zo sebou problémy a zmeny doteraz nepoznané. Zároveň vracia princípy a riešenia o ktorých som si myslel, že sú len dejinami.

Vážne to chceme?

Pohľad z vesmíru nám ukazuje svet bez hraníc. Namiesto reflektovania tohoto poznatku, vznikajú hranice nové a to nie len na mapách ale aj v hlavách. Bujne rasizmus, propagovanie nerovnosti medzi pohlaviami. Nerešpektujú sa práva druhého človeka len na základe jeho sexuálnej orientácie. Náboženské spolky samy seba nazývajú „jedinými a tak jedine správnymi vykladačmi viery“, druhý názor, druhý náhľad je prinajmenšom škodlivý a prinajhoršom je potrebné ho zničiť. Že ide o ľudí je druhoradé.

Strach o holú existenciu. Prežitie. Vyhovuje mocným vtedy, keď riešenia hľadáme v rámci systému. Radi nám ho ponúkajú. Z každej strany znie úspešným patrí svet. Silnejší vyhráva. A čo tí ostatní, čo s nimi? Kde sa vytratila povinnosť náčelníka zabezpečiť jedlo a prístrešie? Nie je to dnes naopak? Koľko za bývanie platíte Vy? A čo tí na ktorých bedrách vlastne tento systém vyrástol? Tie tisíce bezmenných čo otrocky deň čo deň pracujú za odmenu čo ani vo sne nevyjadruje hodnotu ich práce a nemajú šancu sa z toho vymaniť? A keď sa pokúsia, sú označení za anti systémových, buričov, kverulantov, rojkov, utopistov.

O čo je to takto lepšie !!!!!!!!

A keďže zisk nadovšetko, nadhodnota je základ, prestávame rešpektovať aj možnosti našej domoviny, nášho sveta našej Zeme. Zemeguľa môj rodný svet. Kedy to pochopíme? Že je len jedna. Teda tá naša, lebo podľa mňa sú aj iné svety. Zatiaľ však nie pre nás, nevieme sa k nim totiž dostať. Ha! Vzhľadom na vyššie napísane vlastne dobre, ešte by sme tým „druhým“ ten ich svet zničili. To radšej zostaňme tu. Dotiaľ kým nezmúdrieme a nevyriešime to tu na našej guli.

Našťastie je aj druhá strana mince. Keď vidím tú malú slečnu Grétu mám nádej. Keď vidím môjho známeho Mareka a samozrejme stovky, tisíce ďalších čo, každý z nich po svojom Greenpeace,  Limity sme my, TVP Česko-Slovensko Project Group, OSN, Project Venus,A2larm a ďalších, ktorých pre nedostatok miesta a poznania, nie som schopný vymenovať, sa snažia zmeniť našu Guľu k lepšiemu, mám nádej. Nádej vo svet pre všetkých ľudí. Nádej v radosť. Nádej v šťastie. Nádej, že si nájdeme miesto vo vesmíre. A tí „druhí“ sa nás nebudú musieť báť!!!

A skutočne pre všetkých 😀😀🌍🌏🌎

Zamyslime sa!!!!!

Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...
Konferencia o budúcnosti Európy / Deň Európy 2021
Dnes, keď si pripomíname „Deň Európy“ začala oficiálne Konferencia o...
Kroky a krôčiky 18 – miesto pre ľudí
Singapúr stavia ultramodernú štvrť. Autá jazdiace pod zemou, odsávanie odpadkov ...
Som za 10. diel – všetci za jedného
Európska komisia – Tlačová správa Globálna reakcia na koronavírus: EIB a K...
Kroky a krôčiky 17
Bádanie, objavovanie. Sen nás mnohých. Posúva ľudstvo vpred. Jedným z ľudí, ktor...
Som za 9. diel – posolstvo pre nás Slovákov
zdroj video RTVS(YouTube) Zamyslime sa!!!!!...
%d blogerom sa páči toto: