Kroky a krôčiky 16

Aj na vlastnej koži čím ďalej tým viac pozorujeme zmeny, ktoré sme donedávna odbili mávnutím ruky. Aj sucho na Slovensku nás núti zamyslieť sa nad klimatickými zmenami a dejmi s tým súvisiacimi. S tým úzko súvisí aj výroba a zabezpečenie energie, ktorá slúži na zabezpečovanie našich potrieb. Staré spôsoby, či už uhlie, zemný plyn, ropa …

Deň Európy

Žijeme v MIERI! Už si vlastne neuvedomujeme aký je to výdobytok. Aké je to bohatstvo. Vďaka “zakladateľom”, ľuďom, ktorý mali víziu lepšieho sveta je to dnes možné. A nie len to, ako občan Európskej únie do väčšiny krajín Európy cestujem bez hraníc. Tí z vás čo si pamätajú prehliadky, vízové doložky nič nemusím dodávať. Získali …

Naše sny tvoria našu budúcnosť

Svet, svet v ktorom žijeme nie je čiernobiely. Dá sa vôbec opísať jeho mnohorakosť, jeho fungovanie pár slovami? Pohľad na bohatstvo a zároveň chudobu je predmetom spustu štúdií, esejí, výskumov. Súčasná “Corona kríza”, pandémia odhaľuje do naha celú našu spoločnosť. A to ešte budeme čeliť, čo budeme, čelíme ďaleko, ďaleko väčšej hrozbe pre náš spôsob …