O ľudoch pre ľudí

Naše sny tvoria našu budúcnosť

Miroslav Brunner
2. mája 2020

Svet, svet v ktorom žijeme nie je čiernobiely. Dá sa vôbec opísať jeho mnohorakosť, jeho fungovanie pár slovami? Pohľad na bohatstvo a zároveň chudobu je predmetom spustu štúdií, esejí, výskumov. Súčasná „Corona kríza“, pandémia odhaľuje do naha celú našu spoločnosť. A to ešte budeme čeliť, čo budeme, čelíme ďaleko, ďaleko väčšej hrozbe pre náš spôsob života a to zmene klímy.

zdroj: pixabay
zdroj: pixabay

Spoločným menovateľom oboch ohrozujúcich dejov je kríza obživy. Prehlbujúca sa sociálna nerovnosť, nemožnosť riešenia svojej situácie, či už v dôsledku straty zamestnania, choroby, straty akéhokoľvek príjmu vytvárajú situácie na ktoré nemáme zmysluplné riešenia v rámci existujúcich modelov správy spoločnosti. A to musíme k tomu všetkému pridať ľudí čo sú ohrození vojnami o zdroje bohatnutia na celom svete. Chamtivosťou mocných, čo chcú stále viac.

zdroj: pixabay

Nenásytná honba za ziskom. Každá jedna činnosť ľudstva je tým poznamenaná. Ušetrené nie je nič. Ropa, zemný plyn, uhlie, avokádo, včely, ryža, med, móda, proste všetko!! A s tým spojené popieranie už dávno viditeľných faktov.

Dokedy?

zdroj:pixabay

Corona kríza nám ukazuje, ba priamo varuje pred dôsledkami klimatických zmien. Skutočne to všetci chceme absolvovať? Pokiaľ máme záujem a chceme byť súčasťou budúcnosti musíme od základov prepracovať náš model správy spoločnosti. Vo všetkých jej aspektoch. Definovať si „kto sme“, a tiež „čo chceme“ !

Začnime, začnime diskusiu. Začnime konať. Sú medzi nami ľudia čo majú víziu, majú aj prepracované modely. začnime ich počúvať, snívajme s nimi. A popri tom meňme spoločnosť. Zrušme utečenecké tábory, ktoré sú hanbou celého ľudského rodu, tým dáme najavo, že nám záleží na každom z nás ľudí. To môžeme už dnes. Zrušme výdavky na zbrojenie, to tiež môžme už dnes. Zakážme autám vstup do miest, aj to sa dá už dnes. A diskutujme! Analyzujme!

zdroj: pixabay

Sme v tom všetci spolu

Na základe výstupov diskusie, analýz, snov a predstáv zadajme celej výpočtovej sieti, ktorou disponuje náš svet jednu jedinú úlohu a tou je prerozdelenie, zabezpečenie zdrojov a ich distribúcia tak aby každý človek s nimi disponoval rovnako a čo s najmenším dopadom na životné prostredie. Potom by nasledovala ďalšia a ďalšia otázka týkajúca sa nášho života, cestovania, poznávania a v neposlednom rade objavovania nových svetov vo vesmíre. Lebo aj tie raz, ak prežijeme budeme potrebovať. No a potom začať meniť svet, na svet bez vojen, utrpenia, peňazí. Meniť na svet pre ľudí a nie pre zisky jednotlivcov. Utópia poviete. Ale PREČO UTÓPIA? ČO TEDA CHCEME? A táto odpoveď na túto otázku bude asi tou najdôležitejšou odpoveďou. Lebo je to odpoveď o nás, o našich snoch, našom srdci a rozume. A je len na nás či odpovede chceme, alebo sme už úplne rezignovali.

Zamyslime sa!!!

O migrácií tak ako sa hovoriť má
Vypočujte si kliknutím na link: Šéf migračného úradu: Liekom na nelegálnu migrác...
Hlas zdravého rozumu
Keď niekto rozmýšľa aj srdcom. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.htm...
Michail Sergejevič Gorbačov
V týchto dňoch svet prišiel o veľkého človeka. Ja osobne o človeka s ktorým bola...
Keď je potrebné počúvať názory, diskutovať a myslieť.
Dnes, keď strácam nádej v ľudstvo. Keď mám dojem, že žijem obklopený tuposťou. K...
Žijeme spolu na našej Zemi
Sledujeme vyhlásenia politikov, ktorý sú poväčšinou v priamom napojení na busine...
Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...
%d blogerom sa páči toto: