O ľudoch pre ľudí

Som za 10. diel – všetci za jedného

Miroslav Brunner
27. júna 2020

Európska komisia – Tlačová správa

Globálna reakcia na koronavírus: EIB a Komisia prisľúbili dodatočné prostriedky vo výške 4,9 miliardy eur

Brusel 27. jún 2020

Na darcovskom samite kampane „Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť“, ktorý dnes zorganizovala Európska komisia a organizácia Global Citizen, sa podarilo získať prísľuby na dodatočné finančné prostriedky vo výške 6,15 mld. eur na vývoj vakcíny, testov a liečby koronavírusu a zabezpečenie spravodlivého prístupu k nim. Zo získaných prostriedkov sa takisto podporí obnova hospodárstva v najnestabilnejších regiónoch a spoločenstvách sveta.

Táto suma zahŕňa prísľub Európskej investičnej banky vo výške 4,9 mld. eur v partnerstve s Európskou komisiou a 485 mil. eur, ktoré prisľúbili členské štáty EÚ. Celkové prísľuby v rámci darcovského maratónu Globálnej reakcie na koronavírus, ktorý 4. mája otvorila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, tak dosiahli sumu 15,9 mld. eur.

Na samite sa zúčastnilo 40 vlád, ktoré sa zaviazali zabezpečiť všeobecný prístup k liekom proti koronavírusu. Takisto sa zaviazali spravodlivo a náležite pomôcť pri obnove spoločenstiev, ktoré boli vážne zasiahnuté pandémiou. Samit ako ukážka celosvetovej solidarity vyústil v záväzky, ktoré viedli k zabezpečeniu výrobnej kapacity na viac ako 250 miliónov dávok vakcín pre krajiny so strednými a nižšími príjmami.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Svet sa tejto pandémie zbaví len vtedy, keď bude mať každý, kto to potrebuje, prístup k vakcínam, testom a liečbe za prijateľných podmienok. Dnešné prísľuby a príspevok Európy nás približujú k tomuto globálnemu cieľu. Európa považuje túto oblasť za svoju dlhodobú prioritu. Náš mobilizačný potenciál využijeme celý na spoločné dobro. Sformovala sa silná aliancia, ktorá chce tento vírus poraziť, spoločne.“

Prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer dodal: „ Som rád, že v rámci Tímu Európa viedlo úzke partnerstvo medzi EIB a Európskou komisiou k prísľubu vo výške 4,9 mld. eur na pomoc zraniteľným krajinám pri financovaní ich obnovy po pandémii. EIB sa bude naďalej plne angažovať spolu s Tímom Európa, aby minimalizovala ničivý vplyv tejto pandémie, a to najmä poskytovaním finančných prostriedkov pre systémy zdravotnej starostlivosti a na výskum a podporu hospodárskej odolnosti na celom svete.“

Výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ organizácie Global Citizen Hugh Evans povedal: „Globálny cieľ:

Spoločne za našu budúcnosť“ sme začali v reakcii na pandémiu COVID-19 a sme hrdí na to, že sme sa pripojili k Európskej komisii a viac ako 40-tim vládam z celého sveta, aby sme zabezpečili dostupnosť testov, liečby a vakcín na ochorenie COVID-19 pre všetkých po celom svete. Dnes prisľúbená suma 6,9 mld. dolárov na podporu najchudobnejších a najviac marginalizovaných spoločenstiev sveta je neuveriteľným ďalším krokom na ceste z éry COVID-19, stále je však pred nami veľa práce, pretože nikto nie je v bezpečí, kým každý nie je v bezpečí.“

Suma 4,9 mld. eur sa pridáva k 2 mld. eur, ktoré EIB prisľúbila 4. mája. Financie sa použijú na obnovu hospodárstva, zvyšovanie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a plnenie cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách mimo EÚ v rámci globálnej reakcie EÚ na boj proti pandémii (tzv. Tím Európa).

Európska investičná banka v partnerstve s Komisiou, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a s Koalíciou pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie zostavuje databázu investičných projektov, v rámci ktorých sa pracuje na vývoji a zvýšení výroby vakcín proti koronavírusu, testov a liečebných prostriedkov. Toto úsilie dopĺňa činnosť EIB v oblasti zdravia a pripravenosti na pandémiu tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej. EIB vypracovala súbor projektov na financovanie vo výške približne 6 mld. eur v sektoroch zdravotníctva a vedy o živej prírode.

V posledných mesiacoch EIB oznámila nové memorandum o porozumení podpísané s WHO, dohodu o poradenstve s CEPI, spoluprácu s izraelskou inovačnou agentúrou a dohodu o financovaní na 50 mil. eur so spoločnosťou Pluristem na vývoj postupov na získanie vakcíny na koronavírus, rozvojové financovanie pre BioNTech a posilnenú spoluprácu s Programom OSN pre ľudské sídla

SÚVISLOSTI

Kampaň Globálny cieľSpoločne za našu budúcnosť sa začala 28. mája pod záštitou predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Touto kampaňou sa otvára nová kapitola globálnej reakcie na koronavírus zameranej na všeobecný prístup k cenovo dostupnému očkovaniu, liečbe a testovaniu. Európska komisia ňou odpovedá na globálnu výzvu k činu v boji proti pandémii, ktorú 24. apríla 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia spolu s vládami a ďalšími partnermi.

Zo sumy 15,9 mld. eur, ktorú sa podarilo zabezpečiť od 4. mája, prisľúbili členské štáty, Komisia a Európska investičná banka prisľúbili 11,9 mld. eur. Z týchto 11,9 mld. eur sa 6,5 mld. eur podarilo získať medzi 4. a 28. májom. Viac informácií o týchto záväzkoch a konkrétnych vyčlenených sumách nájdete v dokumente Otázky a odpovede.

VIAC INFORMÁCIÍ

 Webové sídlo venované globálnej reakcii na koronavírus
– Webové sídlo Komisie zamerané na opatrenia v reakcii na koronavírus

  Webové sídlo Európskej investičnej banky
–  Pandémia koronavírusu: reakcia skupiny EIB

IP/20/1213

Kontaktné osoby pre médiá:
Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)

Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom

zdroj: Európska komisia, oficiálne webové sídlo

Zamyslime sa

O migrácií tak ako sa hovoriť má
Vypočujte si kliknutím na link: Šéf migračného úradu: Liekom na nelegálnu migrác...
Hlas zdravého rozumu
Keď niekto rozmýšľa aj srdcom. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.htm...
Michail Sergejevič Gorbačov
V týchto dňoch svet prišiel o veľkého človeka. Ja osobne o človeka s ktorým bola...
Keď je potrebné počúvať názory, diskutovať a myslieť.
Dnes, keď strácam nádej v ľudstvo. Keď mám dojem, že žijem obklopený tuposťou. K...
Žijeme spolu na našej Zemi
Sledujeme vyhlásenia politikov, ktorý sú poväčšinou v priamom napojení na busine...
Nezabudnime – Zamyslime sa!
Európska komisia – Vyhlásenie Európsky pamätný deň rómskeho holo...
%d blogerom sa páči toto: