Kroky a Krôčiky 9

InSight je meno sondy ktorá dnes pristála na Marse. Vesmír náš domov, domov, ktorý len spoznávame. Cesta k osídleniu Slnečnej sústavy vedie cez poznanie podmienok na iných telesách Slnečnej sústavy. Verím, že InSight bude úspešnou misiou, ktorá k tomuto poznaniu prispeje. Bližšie info:  https://www.nasa.gov/mission_pages/insight/main/index.html Prikladám môj boarding pass😀☀️🌎 Zamyslime sa  !!!!

Kroky a Krôčiky 8

 Iste uznáte, aký dopad na nás všetkých by mala možnosť využívať čistú v podstate nevyčerpateľnú energiu. Ďalším z krôčikov je fúzny reaktor, ktorý vyvinuli čínsky vedci. Čím to je, že práve s Číny ide toľko nových progresívnych objavov? Bližšie informácie nájdete tu:  https://www.interez.sk/cinsky-fuzny-reaktor-zaznamenal-rekordny-uspech-dosiahol-teplotu-100-milionov-stupnov-takmer-sedemnasobok-jadra-slnka/       (zdroj interez.sk) Zamyslime sa !!!

Je to o nás

Stojíme na rozhraní. Dosiahli sme a dosahujeme úžasný vedecký pokrok. Vynález za vynálezom. Objav za objavom. Vieme, že už dnes by sme mohli mať svet bez chudoby, vojen, kde každý by mohol mať svoje miesto, každý by mohol robiť to čo ho uspokojuje, samozrejme v rámci známej rovnice. „ Som slobodný dotiaľ, pokiaľ neruším slobodu druhého“.

Project Venus

Keď sa zamýšľam zoči voči informáciám o dnešnom svete, čiže aj o nás všetkých vyvoláva to vo mne pocit, že takto ďalej nie. Hľadám preto vo všetkých dostupných prameňoch inšpiráciu, možnosti riešenia. A našiel som myšlienky, ktoré sú mi veľmi blízke. Jacque Fresco (už nie je medzi nami, vlani zomrel vo veku 101 rokov) futurista, …