Naše sny tvoria našu budúcnosť

Svet, svet v ktorom žijeme nie je čiernobiely. Dá sa vôbec opísať jeho mnohorakosť, jeho fungovanie pár slovami? Pohľad na bohatstvo a zároveň chudobu je predmetom spustu štúdií, esejí, výskumov. Súčasná “Corona kríza”, pandémia odhaľuje do naha celú našu spoločnosť. A to ešte budeme čeliť, čo budeme, čelíme ďaleko, ďaleko väčšej hrozbe pre náš spôsob …

Tí druhí a my……..

21. storočie. Na jeho začiatku sa zdalo, že ľudstvo ide nezadržateľne vpred. Rozvoj technológie, nove vedecké poznatky temer vo všetkých disciplínach. Politika spájania viedla pred rozdeľovaním, počet vojen klesal. Optimizmus v mojej duši rástol. Dokonca som si myslel, že začneme brať vážne v potaz aj závery “Rímskeho klubu” a začneme sa venovať ochrane nášho životného …

Je to o nás

Stojíme na rozhraní. Dosiahli sme a dosahujeme úžasný vedecký pokrok. Vynález za vynálezom. Objav za objavom. Vieme, že už dnes by sme mohli mať svet bez chudoby, vojen, kde každý by mohol mať svoje miesto, každý by mohol robiť to čo ho uspokojuje, samozrejme v rámci známej rovnice. „ Som slobodný dotiaľ, pokiaľ neruším slobodu druhého“.

Kroky a Krôčiky 6

          Európska raketa Arien 5 úspešne vyniesla 4 navigačné satelity Galileo na obežnú dráhu, je to ďalší krôčik a vklad nás Európanov k využitiu a poznaniu vesmíru. 17.11. sme oslávili ďalšie výročie Novembra 1989, prebehli ďalšie diskusie, hodnotenia, ale zaznamenal som aj myšlienkový posun od nacionálneho hodnotenia k príslušnosti k EU, …