Tí druhí a my……..

21. storočie. Na jeho začiatku sa zdalo, že ľudstvo ide nezadržateľne vpred. Rozvoj technológie, nove vedecké poznatky temer vo všetkých disciplínach. Politika spájania viedla pred rozdeľovaním, počet vojen klesal. Optimizmus v mojej duši rástol. Dokonca som si myslel, že začneme brať vážne v potaz aj závery “Rímskeho klubu” a začneme sa venovať ochrane nášho životného …

Už pred 50 timi rokmi…..

Za pár dní to bude 50 rokov od chvíle kedy ľudstvo spravilo “obrovský skok”. Dokázalo prostredníctvom svojich vyslancov vstúpiť na ďalšie nebeské teleso. Hoci celá misia počnúc vyhlásením prezidenta jednej krajiny a končiac letmi za hranice našej Zeme s cieľovou stanicou Mesiac, bola najskôr myslená ako pokus dostať sa do čela pomyselného a nezmyselného závodu …