O ľudoch pre ľudí
Staré a Nové
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 17. decembra 2018
Naša história, dejiny znamenajú pre nás stály zdroj. Zdroj poučenia, vedomostí. Bez evolúcie a teda aj časov minulých by sme tu predsa neboli. Vedomosť o príčin...
Konferencia o zmene klímy – Katowice 2018
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 9. decembra 2018
 V Katowiciach prebieha jedna z najdôležitejších konferencií súčasného sveta. Človek by očakával, že zo všetkých strán bude zaznievať odozva na program tej...
SOM ZA 4. diel „Som za spravodlivé rozdeľovanie zdrojov“
Miroslav Brunner | Serial | 3. decembra 2018
Aj pri zbežnom pohľade na ľudskú civilizáciu na planéte Zem vidíme obrovské rozdiely v prístupe k zdrojom, ktoré sú potrebné pre dôstojný život. Nerovnosť je zn...
Naša sila
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 30. novembra 2018
Žijem na Zemi, na planéte, ktorá je len jednou s mnohých. Verím, že život je bežnou súčasťou Vesmíru. Vôbec si nemyslím, že som iný ako ostatní ľudia čo na tejt...
Je to o nás
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 20. novembra 2018
Stojíme na rozhraní. Dosiahli sme a dosahujeme úžasný vedecký pokrok. Vynález za vynálezom. Objav za objavom. Vieme, že už dnes by sme mohli mať svet bez chu...
Project Venus
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 18. novembra 2018
Keď sa zamýšľam zoči voči informáciám o dnešnom svete, čiže aj o nás všetkých vyvoláva to vo mne pocit, že takto ďalej nie. Hľadám preto vo všetkých dostupných ...
Aj toto je náš svet !!!!!!!!
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 9. marca 2018
https://a2larm.cz/2018/03/z-afrinu-do-ghuty/ , Keď som si to dnes prečítal ešte viac to vo mne utvrdilo potrebu ZMENY, zmeny nášho sveta. Zamyslime sa!!!!...
Thomas Pesquet, nie je čo dodať!
Miroslav Brunner | Spoločnosť | 15. júna 2017
Zamyslime sa!🌍 p.s. pozrite priložené video. Nadväzuje viac než dobre na „Som za svet bez hraníc“ ! (zdroj:www.kosmonautix.cz)...
SOM ZA 3. diel „Som za svet vedy a výskumu“
Miroslav Brunner | Serial | 5. júna 2017
vynatok...