spoločnosť

Deň Európy

Žijeme v MIERI! Už si vlastne neuvedomujeme aký je to výdobytok. Aké je to bohatstvo. Vďaka “zakladateľom”, ľuďom, ktorý mali víziu lepšieho sveta je to dnes možné. A nie len to, ako občan Európskej únie do väčšiny krajín Európy cestujem bez hraníc. Tí z vás čo si pamätajú prehliadky, vízové doložky nič nemusím dodávať. Získali …

Zem

Naše sny tvoria našu budúcnosť

Svet, svet v ktorom žijeme nie je čiernobiely. Dá sa vôbec opísať jeho mnohorakosť, jeho fungovanie pár slovami? Pohľad na bohatstvo a zároveň chudobu je predmetom spustu štúdií, esejí, výskumov. Súčasná “Corona kríza”, pandémia odhaľuje do naha celú našu spoločnosť. A to ešte budeme čeliť, čo budeme, čelíme ďaleko, ďaleko väčšej hrozbe pre náš spôsob …

Serial

Kroky a krôčiky 15

Posledný týždeň sme sa dozvedeli dve vynikajúce správy. Najskôr Rakúsko a vzápätí Švédsko zavreli svoje posledné uhoľné elektrárne. Prežívame obdobie celosvetovej epidémie. Je preto viac než samozrejme, že správy o nej sú teraz na 1. mieste. No nezabúdajme na oveľa väčšiu hrozbu. Tou je zmena klímy. Dôsledky nášho nekonania môžu byť oveľa, oveľa horšie ako …